Abdurrahman Keleş
Abdurrahman KELEŞ

Abdurrahman KELEŞ

Başkan Yardımcısı


İletişim Bilgileri:

Telefon : 0 312 550 73 77

Özgeçmiş:

01.10.1974 Erzurum ili Olur ilçesi doğumludur. Lise öğrenimini Artvin İmam Hatip Lisesin de tamamlamıştır. 1996 yılında Atatürk  Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun olmuştur.2016 yılında Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Ens. Taşınmaz Anabilim Dalı Yüksek Lisans Eğitimi (Gayrimenkul Geliştirme Bilim  Uzmanı) tamamlamıştır

Çalışma hayatına sırası ile 1997-2000 yılları arasında İstanbul-Kartal Belediyesi İmar Müdürlüğü Ruhsat ve Yapı Kontrol Şb.’de kontrol mühendisi olarak görev yaptı. Mayıs 2000 - Ağustos 2003 Artvin Deriner Barajı HES İnşaatı  Beton ve Kazı Grubu işleri,Baraj Gövde yolları  istinat duvarları, sanat yapıları, derivasyon tüneli giriş ve çıkış yapıları, tahkimat işleri, enjeksiyon, ulaşım ve drenaj galeri yapım işleri, baraj gövde kazı, enjeksiyon  ve destekleme  işleri, Mart 2004 Selçuk Esiner İnşaat Ltd. Şti. ile  Konya Çumra altyapı kanalizasyon  işi, Ankara Mamak ilçesinde altyapı kanalizasyon  işi  şantiye şefliği, Erzurum-Ilıca   120 konutluk afet konutları inşaatı şantiye şefliği,Eylül 2004 tekrar Artvin  Deriner Barajı HES  İnşaatının  faaliyete başlaması nedeniyle, Beton grubunda vardiye amiri olarak Kırma Eleme Tesisi, Çökeltme Havuzları,  Sağ Sahil Gövde laboratuvar  inşaatı ve beton santrali inşaatı, öngerilmeli ankraj başlık kalıp,  beton ve kazı işleri, Çoruh nehri tahkimat işleri yapım ve kontrollüğü vs.Eylül 2005 Ankara-Altındağ Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Ruhsat ve Yapı Denetim Şube Şefi, Mart 2007-Mayıs 2017 tarihleri arasında    Müdür Yardımcılığı, 05.05.2017 tarihi ile 16.04.2019 tarihleri arasında İmar Müdürü olarak görev yaptı.Yine, Türkiye Belediyeler Birliği bünyesinde kurulan Yapı Komisyonu başkanlığı görevini yürüttüm.16.04.2019 tarihi itibariyle Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcılığı görevine atandım. Ayrıca, imar ve yapı komisyonları başkanlığını yürütmektedir. 21.07.20202 tarihinde itibaren  Mamak Belediyesinde Başkan Yardımcılığı görevine atanmış olup evli ve 3 çocuk babasıdır. 

2004-2014 yılları arasında Muğla-Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak; 2004-2019 yılları arasında Geçici görevle Ankara-Gölbaşı Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yapmıştır. Yine Görevlendirme ile 13 Nisan 2019 tarihinden bugüne Mamak Belediyesinde Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.


Özellikle :

 1. 3194 sayılı İmar Kanunu, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği, Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği(İmar planları ve parselasyon planları onama süreçleri, mimari ve eki projelerin onay aşamaları, yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgeleri işlemleri, istinat duvarları, ceza maddeleri (3194 sayılı Kanun 32. ve 42. Madde uygulamaları)
 2. 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde yapı denetim uygulamaları.
 3. 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmeliği ile 5393 sayılı Belediye Kanunu çerçevesinde kentsel dönüşüm uygulamaları, Altındağ Belediyesi örnekleri. Ayrıca Yüksek Lisans eğitimimde bitirme ödevi olarak “Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında 6306 sayılı Kanun ile 5393 sayılı Kanun Kıyaslaması” yapılmış ve 6306 sayılı Kanun uygulamaları (riskli alan, rezerv yapı alanı ve riskli yapı süreçleri) detaylı olarak ele alınmıştır.
 4. 2863 sayılı Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği ile 5366 sayılı Yıpranmış Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun kapsamında “Sit Bölgelerinde İmar Uygulamaları ve Altındağ Belediyesi Hamamönü/Hamamarkası, Ulucanlar Cezaevi Müzesi Projeleri” uygulaması.
 5. 2981 sayılı İmar Affı Kanunu, 775 sayılı Gecekondu Kanunu, 3621 sayılı Kıyı Kanunu, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Otopark Yönetmeliği, Sığınak Yönetmeliği, Alışveriş Merkezleri Yönetmeliği v.b. olmak üzere
 6. Hem mevzuat, hem de uygulama örnekleri ile; Türkiye Belediyeler Birliği, Marmara Belediyeler Birliği, Trakya Kent Belediyeler Birliği, Kıyı Ege Belediyeler Birliği, Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği, Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği, Akdeniz Belediyeler Birliği’nin belediye personellerine yönelik eğitim programlarına, hem de belediyelerden gelen talep üzerine hizmet içi eğitimlere eğitimci olarak
 7. “YOİKK(Yatırım ortamını iyileştirme koordinasyon kurulu) komisyon üyesi” olarak, gerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, gerek İç İşleri Bakanlığı, gerekse Türkiye Belediyeler Birliği koordinasyonunda, birçok mevzuat çalışmasına katılarak katkıda bulundum, çalışmalarına katıldım.
 8. En son Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan “Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği Çalışma Komisyonunda” görev aldım.
 9. Ayrıca, “Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü MAKS projesine”, Altındağ Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü olarak pilot uygulama çalışmasında teknik destekte bulundum. Halen daha teknik konularda MAKS projesinin yapı belgeleri kısmına destek vermekteyim.
 10. TBB İller ve Belediyeler Dergisi’nde “ Yapı Belgelerinin (Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgesi) Süreçleri” ve “Kentsel Dönüşüm Nedir? Uygulama Metotları Nelerdir?” konularında makalelerim yayımlandı. Yine TBB bünyesinde yapı komisyonu adına, imar konuları ve uygulamaları ile ilgili olarak “rehber kitapçık” çalışması tarafımdan yapılmıştır.

Eğitim Verdiği Kurumlar :

 1. Marmara Belediyeler Birliği :
  1. Zeytinburnu Belediyesi,
  2. Beylikdüzü Belediyesi (İstanbul ve Kıbrıs olmak üzere  2 defa)
  3. Afyon’da genel Marmara belediyeleri
  4. Sakarya Büyükşehir ve ilçe belediyeleri (2 defa)
  5. İstanbul Belediyelerine genel PAİY eğitimi
  6. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri
  7. Edirne-Kırklareli ve ilçe belediyeleri
  8. Sultangazi Belediyesi
  9. İstanbul  ve Tekirdağ Büyükşehir ve ilçe belediyeleri personellerine “otopark yönetmeliği” hakkında eğitim.
  10. İstanbul Büyükşehir ve ilçe belediyelerine 2 günlük genel imar mevzuatı ve uygulamaları eğitimi verildi.
  11. Balıkesir Büyükşehir ve ilçe belediyelerine 2 günlük  genel imar mevzuatı ve uygulamaları eğitimi verildi.
  12. Kocaeli-Sakarya Büyükşehir ve ilçe belediyelerine 2 günlük genel imar mevzuatı ve uygulamaları eğitimi verildi.
  13. Çanakkale Belediyesi
 2. Marmara Belediyeler Birliği- Trakya Kent Belediyeler Birliği :
  1. Tekirdağ Büyükşehir ve ilçe belediyeleri ile Edirne ve civarı belediyelerin personellerine 2 günlük genel imar mevzuatı ve değerlendirme eğitimi
  2. Bursa Büyükşehir ve ilçe belediyeleri 2 günlük genel imar mevzuatı ve uygulamaları eğitimi verildi.
  3. Kocaeli Büyükşehir ve ilçe belediyeleri 2 günlük genel imar mevzuatı ve uygulamaları eğitimi verildi.
 3. Türkiye Belediyeler Birliği- Ege Belediyeler Birliği :
  1. Afyon’da genel Ege Belediyeleri
 4. Kıyı Ege Belediyeler Birliği :
  1. Karabağlar Belediyesi, Didim Belediyesi (2 defa)
 5. Konya Belediyeler Birliği :
  1. Konya Büyükşehir ve ilçe  belediyeleri
  2. Ayrıca, Meram belediyesi, Ereğli Belediyesi( 2 defa), Beyşehir Belediyesi, Kulu Belediyesi  3 defa.
  3. Seydişehir Belediyesi
 6. Türkiye Belediyeler Birliği Organizasyonu olarak 2010 yılından bugüne kadar verilen eğitimler :
  1. Kahramanmaraş Büyükşehir ve ilçe Belediyeleri
  2. Sapanca Belediyesi, Adapazarı Belediyesi (4 defa)
  3. Karesi Belediyesi, Akhisar Belediyesi ( 2 defa ), Susurluk Belediyesi
  4. Emet Belediyesi
  5. Safranbolu Belediyesi, Aksaray Belediyesi
  6. Pursaklar Belediyesi (2 defa), Bodrum Belediyesi
  7. Kızılcahamam Belediyesi
  8. Mardin Büyükşehir ve ilçe belediyeleri.
  9. Tokat Belediyesi 2 defa (Kozaklı ve Tokat’ta olmak üzere)
  10. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu personeli eğitimi(Ankara)
  11. İnegöl Belediyesi
  12. Antalya da PAİY ile ilgili olarak 350 kişilik  genel katılıma eğitim verildi.
  13. Antalya da PAİY ile ilgili olarak 180 kişilik  genel katılıma eğitim verildi.
  14. Kırşehir’de Kayseri Büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarına eğitim verildi.
  15. Ayrıca, 
  16. Salihli Belediyesi 2 defa, Denizli Büyükşehir ve ilçe belediyeleri.
  17. Artvin ili ve ilçe belediyeleri (2 defa),  Uşak Belediyesi (2 defa)
  18. Erzurum Büyükşehir ve ilçe belediyeleri
  19. Serik Belediyesi
  20. Alanya Belediyesi (2 defa)
  21. Şanlıurfa Büyükşehir ve İlçe belediyeleri
  22. TBB organizasyonunda, “3194 sayılı İmar Kanunu, PAİY ve Yapı Belgeleri”  hakkında (250 kişilik sınıfa)  “Uzaktan Eğitim” verildi.
  23. TBB organizasyonunda, “otopark yönetmeliği” hakkında (204  kişilik sınıfa)  “Uzaktan Eğitim” verildi.
  24. Kepez Belediyesi
  25. Erenler Belediyesi
  26. Aliağa Belediyesi
  27. Bergama Belediyesi
  28. Isparta Belediyesi
  29. Yüreğir Belediyesi
  30. Kartal Belediyesi
  31. Afyon merkez ve ilçe belediyelerine 3 günlük genel imar mevzuatı ve uygulamaları eğitimi verildi.
  32. Kızılcahamam Belediyesi
  33. Sivas Belediyesi
  34. Şırnak Belediyesi
  35. Polatlı Belediyesi
  36. Çubuk, Akyurt ve Kalecik Belediyeleri 2 gün
  37. İnegöl Belediyesi
  38. Fatsa Belediyesi
  39. Maltepe Belediyesi
 7. Türkiye Belediyeler Birliği - Akdeniz Belediyeler Birliği :
  1. Antalya Kemer’de “İmar Barışı ve Otopark Yönetmeliği” eğitimi verildi. (2 defa)
 8. Türkiye Belediyeler Birliği- Kıyı Ege Belediyeler Birliği :
  1. Marmaris’te 3194 sayılı İmar Kanunu ve genel imar uygulamaları konulu 250 kişilik belediye başkanları, meclis üyeleri ve belediyelerin teknik personelleri eğitimi.
 9. İstanbul Üniversitesi- Management Plus Organizasyonu :
  1. Kentsel Dönüşümde İmar Planlama ve Uygulama Stratejileri eğitimi verildi. (3 defa)
 10. Türkiye Belediyeler Birliği – Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği :
  1. Trabzon Büyükşehir ve ilçe belediyeleri, Giresun Belediyeleri, Ordu Büyükşehir ve ilçe Belediyeleri, Rize Belediyeleri genel 2 günlük imar mevzuatı ve uygulamaları eğitimi.
 11. Türkiye Belediyeler Birliği – Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği :
  1. Akdeniz Belediyesi 2 günlük eğitim verildi.
  2. Bunların dışında periyodik olarak Marmara Belediyeler Birliği ve Türkiye Belediyeler Birliği başta olmak üzere, yukarıda yazılan mevzuat çerçevesinde “uzaktan online eğitim” verilmektedir. 
  3. Yine 1389 belediyeden gelen soru ve sorunlara cevap verilmektedir. 
BAĞLI BİRİMLER