Hukuk İşleri Müdürlüğü
Bilal Güzel

Av. Bilal Güzel

Hukuk İşleri Müdürü


Müdürlük İletişim Bilgileri

Adres : Mamak Bld. Bşk. Kat 6
Telefon : 0(312) 550 76 08
0(312) 550 75 77

Organizasyon Şeması

organizasyon-semasi

Görevleri

 1. Belediye leyh ve aleyhine Adli ve İdari Mahkemelerde açılan davaları ve icra işlerini takip etmek ve sonuçlandırmak

 2. Gelen – giden evrak kayıtlarını yapmak ve takip etmek

 3. Adli posta tebligat evraklarını kayıtlarını yapmak ve takip etmek.

 4. Müdürlüğümüzün Adli, İdari, Ceza, İcra, Bölge İdare Mahkemeleri, İcra Daireleri, İcara Hakimlikleri, Danıştay ve Yargıtay da evrak takibi yapmak

 5. Müdürlüğümüzün yıllık bütçe taslağını hazırlamak ve takip etmek.

 6. Kredi ve avans mutemetliği işlemleri takip etmek.

 7. Açılan yeni davaları esas defterine ve dosya açma işlemleri yapmak

 8. Duruşma ve keşif tarihlerini fihriste yazmak

 9. Müdürlük personelinin özlük işlemlerini yapmakk

 10. Mahkeme kararlarından ve icra emirlerinden doğan alacak ve borçların tahakkuka bağlanmasını yapmak.


Faaliyetleri

 1. Alacak – Kusursuz Tazminatlar Davaları

 2. Ceza Davaları

 3. Diğer Davalar

 4. Gecekondu,Tapu Tahsisİşlemleri Davaları

 5. İcra Tahliye,İcra Şikayet-İtirazın İptali

 6. İmar İşleri Davaları

 7. Kamusallaştırma Davaları

 8. Ortaklığın Gidereilmesi Davaları

 9. Personel Davaları

 10. Tahliye Davaları

 11. Tapu İptali-Tescil, Gayrimenkul Aynına ve Diğer Haklarına Dayalı Davalar

 12. Vergi Uyuşmazlıkları