Özel Kalem Müdürlüğü
Mehmet DURAN

Mehmet DURAN

Özel Kalem Müdürü


Müdürlük İletişim Bilgileri

Adres : Mamak Bld. Bşk. Kat 2
Telefon : 0(312) 550 73 73
Faks : 0(312) 550 71 66

Organizasyon Şeması

organizasyon-semasi

Yetki ,Görev ve Sorumluluklar

 1. Başkanlık Makamı tarafından verilen görevleri yapmak, bunlara ait yazışmaları yürütmek, dosyaları düzenlemek ve muhafaza etmektir.

 2. Belediye Başkanının emirlerini ilgili yerlere iletmek ve sonuçları izlemek.

 3. Belediye Başkanının Ağırlama, Kutlama, Tören, Haberleşme, Temsil, Yurtiçi Seyahat giderlerinin gerekli yazışma ve tahakkuk işlemlerini yürütmek

 4. Belediye Başkanının tüm telefon görüşmelerini sağlamak ve randevu taleplerini iletmek

 5. Belediye Başkanının tüm protokolle ve vatandaşlarla olan görüşmelerini sağlamak.

 6. Belediye Başkanının emirleri doğrultusunda birimlerin çalışmalarının izlenmesi ve takibini yapmak.

 7. Belediye Başkanının imzalaması, onaylaması gereken tüm evrakların sunulması ve ilgili birimlere iletilmesini sağlamak.

 8. Belediye Meclis Üyeleri ve Encümen Üyelerine ödenen ödenekle ile ilgili evrakları tanzim ederek, ödenmesi için Mali Hizmetler Birimine göndermek.

 9. Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri ve Müdürlerin Yurt içi ve Yurt dışı seyahatlerini takip etmek, işlemlerini tamamlamak, yolluk ve avansların kapanmasını sağlamak.

 10. Belediye Başkanının vereceği tüm görevleri Kanun, Tüzük, Yönetmelik ve Genelgeler doğrultusunda yürütmek.


Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

 1. Teftiş Kurulu Müdürlüğünce yapılacak denetimler, ISO Standartları çerçevesinde yapılan iç tetkiklerdir.


Temel Politikalar ve Öncelikler

 1. Çevre ve topluma olan sorumluluğun bilincinde müşterilerimizin her türlü bilgiye , hizmete kolay ve hızlı ulaşmalarını sağlamak .Tüm çabamız dünyaya merhaba diyen bebekten, en yaşlı insanımıza kadar herkese hiçbir ayrım gözetmeden hak ettiği hizmeti olduğu anda verebilmek ve çalışmalarımızı büyük bir şevk ve heyecanla devam ettirmektir.