Teftiş Kurulu Müdürlüğü
Aylin KOÇ AYÇİÇEK

Aylin KOÇ AYÇİÇEK

Teftiş Kurulu Müdürü


Müdürlük İletişim Bilgileri

Adres : Mamak Bld. Bşk. Kat 5
Telefon : 0(312) 550 76 47
0(312) 550 76 48

Organizasyon Şeması

organizasyon-semasi

Görevleri

 1. Teftiş Kurulu Müdürlüğü’nün amacı, şeffaf, tarafsız, hukuka ve kanunlara uygun, ilkeli anlayış biçimi uygulanarak çalışanlar arasında güven ortamı oluşturmak.

 2. Bütün birimlerin mevcut hukuk düzenine uyup uymadıklarını, kullanılan yöntemlerin ve çalışma yerleri ile yerleşme durumlarının verimliliğini, ekonomiye etkinliğini ve hizmet kalitesini sağlamaya yeterli olup olmadığını, hizmetin bu kuruluşların amacını gerçekleştirecek şekilde sağlanıp sağlanmadığını incelemek, araştırmak ve denetlemek, memur ve hizmetlilerin bilgi ve becerilerini değerlendirmek.

 3. Uygulamada ulaşılması öngörülmüş amaçlardan ve mevzuattan sapmalar varsa veya mevzuat gerçek gereksinim ve duruma uygun değil ise bunları nedenleri ile ortaya çıkarmak, bu sapmaların ya da amaca ulaşmaya engel mevzuatın düzeltilmesi için her kademedeki yöneticiye ışık tutacak şekilde olanaklı çözüm yolları arasından en tutarlısını seçerek önermek.

 4. Görev ve hizmetlerin Belediye Başkanlığı ve Başkanlığın denetimi ve gözetimi altında bulunan kuruluşların amaçlarına en uygun biçimde yürütülmesi için;
  1. Memurlar ve hizmetlilere yönelik eğitim uygulaması
  2. Belediye bağlı birimler arasında eşgüdümün sağlanması, gerginliklerin, duraklamaların ve kırtasiyeciliğin önlenmesi, Çalışmalarına katılmak suretiyle, yönetimin düzgün işlemesine yardımcı olmaktır.
 5. Teftiş Kurulu Müdürlüğü Belediye Başkanına direk bağlı olup, denetim, inceleme ve soruşturmalarını Belediye Başkanı adına yapar.


Faaliyetleri

 1. Belediye Başkanının emri ve onayı üzerine; Mamak Belediye Başkanlığı teşkilatına bağlı birimlerde her türlü inceleme, araştırma, soruşturma ve teftiş yapmak.

 2. 4483 sayılı yasa gereğince Mamak Kaymakamlığının emri ve onayı üzerine; Mamak Belediye Başkanlığı teşkilatına bağlı birimlerde çalışan bütün memurlar hakkında 4483 sayılı yasa gereğince Ön İnceleme ve araştırma yapmak.

 3. Yıllık programlar dahilinde birimlerin genel denetimlerini yapmak.

 4. Müdürlüklerin İdari faaliyetlerini yürütmek