Temizlik İşleri Müdürlüğü
Şeref Telli

Şeref Telli

Temizlik İşleri Müdürü


Müdürlük İletişim Bilgileri

Adres : Mamak Bld. Bşk. Kat 5
Telefon : 0(312) 550 75 37

Organizasyon Şeması

organizasyon-semasi

Görevleri

 1. Belediye hudutları içerisindekiyerleşim alanlarında üretilen günlük çöp ve atıkları toplayarak çöp biriktirme alanlarına taşımak.

 2. İlçenin Cadde ve sokaklarını süpürmek suretiyle devamli olarak temiz bulundurmak.

 3. İlçenin görüntüsüne uygun olarak lüzunlu görülen yerlere çöp konteynırı ve çöp bidonu koymak.

 4. İlçe sınırları içerisindeki Pazar yerlerinin temizliğini yapmak ve atıklarını kaldırmak.

 5. İlçe sınırları içerisinden dere yatakları ve Hatip Çayının geçmesi nedeniyle sinek, sivrisinek ve haşerelere karşı ilaçlama yapmak.

 6. Müdürlüğün çalışma konuları ile ilgili Başkanlık MakamıBaşkanlığa bağlı diger birimler ile resmi ve özel mesleki kuruluşlara Başkanlığın onayını almak kaydıyla iş ilişkileri kurmak.

 7. Müdürlük personelinin kanunlardan doğan özlük hakları ve sosyal ihtiyaçlarının temini için gerekli çalışmaları yapmak.

 8. Belediyemiz sınırları içerisinde çevreyi kirletenleri ve çevreye zarar verenleri uyarmak buna uymayanlar hakkında yasal çerçeve icerisinde işlem yapmak.

 9. Çevre ve Temizlik ile ilgili olarak belediye çalışanlara yönelik hizmet içi eğitim programları hazırlamak.


Faaliyetleri

 1. Katı Atık Toplama Ve Süpürge Programı

 2. Konteynırların İlaçlama Programı

 3. Çöp Bidonu ve Konteynır Dağıtımı